โพสต์อะไรผิดกฎหมาย ห้ามโพสต์ อะไรบ้าง

โพสต์ขายของออนไลน์ โพสต์อะไรผิดกฎหมาย ต้องระวัง

พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ อ่านทางนี้ หลายๆ คน จะโพสต์อะไรแต่ละที อาจจะกำลังกังวลว่าเนื้อหาแต่ละอย่างที่จะโพสต์ ทำได้เลยไหม ต้องขออนุญาตใครหรือเปล่า มีกฎหมายอะไรบ้างที่เราควรรู้ โพสต์อะไรผิดกฎหมาย จะโดนแบนจากแพลตฟอร์มไหม วันนี้นินจาแวนรวมมาไว้ให้แล้ว

ขายของออนไลน์ ไม่บอกราคา แจ้งผ่านอินบอกซ์ ต้องระวัง!

ระวังไว้เลย! พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหน ลูกเพจคอมเมนต์สอบถามราคา แล้วบอก “ทักแชทไปนะคะ” เตรียมรับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับร้อยละ 25 ของค่าปรับ ฉะนั้น สื่อสารราคาให้ชัดเจน บอกสรรพคุณให้ครบ กันไว้ดีกว่าแก้ ภาครัฐเค้าเอาจริง จับจริง ปรับจริงมาแล้วนับร้อยราย

โพสต์อะไรผิดกฎหมาย ห้ามโพสต์ อะไรบ้าง

ขายของออนไลน์ ห้ามฝากร้าน ห้ามทักแชทส่วนตัวลูกค้า จริงหรือไม่

ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับและลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย”

ดังนั้นหากให้สรุปให้เข้าใจง่ายๆ นั้นการจะทำการโฆษณาใดๆ ก็แล้วแต่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางเจ้าของโพสต์ หรือตัวลูกค้าก่อน ไม่ว่าจะเป็น

  • การฝากร้านตามโพสต์ในเฟสบุ๊ค อินสตาแกรม
  • การโฆษณาผ่านทางอีเมล หรือ SMS
  • การทักแชทส่วนตัว

สิ่งเหล่านี้ สำหรับการส่งครั้งแรก โดยลูกค้ายังไม่ได้ปฏิเสธ หรือแสดงความจำนงไม่ต้องการรับข้อมูล อาจไม่มีปัญหา เพราะเนื่องจากทางร้านอาจตีความได้ว่าลูกค้ายินยอมไปโดยปริยาย แต่หากทางเจ้าของโพสต์ หรือลูกค้าได้มีการปฏิเสธ หรือติด #ห้ามฝากร้าน แล้วล่ะก็ ถือว่าห้ามโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง เลยทีเดียว โดยลูกค้าสามารถนำภาพหลักฐานไปแจ้งความได้ที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) 

ห้ามโพสต์ อะไรบ้างบน Facebook/Instagram พ่อค้าแม่ค้ารู้ไว้ก่อนโดนแบน

Facebook ได้ปรับกฎความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy ใหม่ เพื่อปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของ Meta ทั้ง Facebook และ Instagram ให้มากขึ้น โดยจะเน้นไปที่การป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินออกมาเผยแพร่ซึ่งอาจทำให้เกิดการก่ออาชญากรรมออนไลน์ขึ้นได้ง่าย

โดยเนื้อหาที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ “ห้ามโพสต์” โดยเด็ดขาด ตามมาตรฐานชุมชนออนไลน์ของทางเฟสบุ๊ค จะประกอบไปด้วย

1. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน ซึ่งรวมถึง หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขประกันสังคม หมายเลขหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ บัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา และข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รวมถึงรหัสผ่าน

2. เนื้อหาที่ประกอบด้วยประวัติหรือเอกสารทางการแพทย์/ทางจิตวิทยา ไบโอเมตริก หรือพันธุกรรมของบุคคลอื่น

3. เนื้อหาที่เอื้อต่อการขโมยข้อมูลระบุตัวตน โดยการแชร์ข้อมูลระบุตัวบุคคลผ่านลิงก์ภายนอก ข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ หรือเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล (ของตัวเองหรือผู้อื่น) เช่นบัญชีธนาคารและ/หรือข้อมูลบัตรเครดิต บันทึกทางการเงินคู่กับข้อมูลบัญชีผู้ใช้

4. เนื้อหาที่ระบุชื่อบุคคล และบรรยายข้อมูลส่วนตัว  เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐนอกเหนือจากใบขับขี่ กรีนการ์ด หรือเอกสารการย้ายถิ่นฐาน ทะเบียนสมรส สูติบัตร และหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนดิจิทัล รหัสผ่าน และทะเบียนรถยนต์

5. เนื้อหาที่แสดงภาพภายนอกของที่อยู่อาศัยส่วนตัว เช่น มีเลขที่บ้านแสดงอยู่ในภาพ/คำบรรยายภาพระบุเมืองหรือย่าน กล่าวหรือแสดงถึงผู้พักอาศัย โดยผู้พักอาศัยคัดค้านการเปิดเผยที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล

6. เนื้อหาที่เปิดเผยตัวตนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ระหว่างการแฝงตัวปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบ

7. เนื้อหาที่เปิดเผยข้อมูลที่ซ่อนตัว โดยการแชร์ข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เว้นแต่ที่ซ่อนตัวนั้นจงใจเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ หรือการบริการรักษาความปลอดภัย ผ่านการแสดงความคิดเห็น โพสต์ เพจหรือกลุ่มด้วยตนเองอยู่แล้ว

นอกจากนี้ Facebook ยังระบุว่า “เนื้อหาต่อไปนี้อาจถูกลบ”  ได้แก่ รูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกรายงาน ซึ่งบุคคลในภาพหรือวิดีโอนั้นเป็นของ ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี  หรือ 13-18 ปี รวมถึงบุคคลไร้ความสามารถ โดยผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้รายงานเนื้อหา 

สรุป โพสต์อะไรผิดกฎหมาย พ่อค้าแม่ค้า ห้ามโพสต์ บนเฟสบุ๊คนั้นประกอบไปด้วย

ข้อมูลหลัก ๆ ที่พ่อค้าแม่ค้าเคยโพสต์กันเป็นประจำ แต่ตอนนี้ “ห้ามโพสต์เด็ดขาด” ได้แก่

  1. หมายเลขประจำตัวประชาชน
  2. เลขพัสดุ
  3. สลิป / บัญชีธนาคารของลูกค้า
  4. เบอร์โทร อีเมล ของลูกค้า
  5. ข้อความแชทรีวิวของลูกค้า หรือภาพเปรียบเทียบก่อน หลัง หากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
  6. บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ และหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐออกให้

หากใครอยากได้เทคนิคการซื้อขายสินค้า การตอบแชทออนไลน์ หรือข้อมูลเบื้องลึกเพิ่มเติม ก็อย่าลืมติดตามบล็อกของนินจาแวนกันไว้ให้ดีล่ะ

ขายของออนไลน์ ปิดออเดอร์ได้แล้ว ให้ นินจาแวน เป็นผู้ช่วยจัดส่งพัสดุให้ถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วและปลอดภัย หมดห่วงแน่นอน

Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

รับเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ปัง ส่งตรงถึงอีเมลของคุณ

สมัครรับ Newsletter ผ่านอีเมลกับนินจาแวน เพื่อรับเคล็ดลับในการทำธุรกิจ ทั้งการตลาด การสร้างแบรนด์ การสร้างกลยุทธ์เพื่อลุยออนไลน์ การขนส่ง และทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ เพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้เลย

การกด "สมัครรับข่าวสาร" เท่ากับว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อการส่ง Newsletter